HOME > 제품소개 > 전문의약품
타이틀


 제품구분           효능
   
제품이미지 제품명 약효별 분류 제품구분
<a href='/product/product02.php?ptype=view&prdcode=1905230005&catcode=101000&page=1&catcode=101000&info_name1=&searchopt=&searchkey='>인카인겔</a>     국소마취제   전문의약품
<a href='/product/product02.php?ptype=view&prdcode=1905230004&catcode=101000&page=1&catcode=101000&info_name1=&searchopt=&searchkey='>크린프렙산</a>     기타의약품   전문의약품
<a href='/product/product02.php?ptype=view&prdcode=1308090010&catcode=101000&page=1&catcode=101000&info_name1=&searchopt=&searchkey='>오피덱스액</a>     의료기구살균소독제   전문의약품
<a href='/product/product02.php?ptype=view&prdcode=1308090015&catcode=101000&page=1&catcode=101000&info_name1=&searchopt=&searchkey='>베라카인스프레이</a>     국소마취제   전문의약품
<a href='/product/product02.php?ptype=view&prdcode=1308090023&catcode=101000&page=1&catcode=101000&info_name1=&searchopt=&searchkey='>성광리도카인젤리</a>     국소마취제   전문의약품
  1 /